SÁCH mới

Bồi Linh - Dưỡng Linh

Đặt Chúa Làm Trung Tâm

20,000 

Sách Các Loại

Chuyện Hay Ý Đẹp

65,000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
64,000 

Sách Các Loại

Dám Nghĩ Lớn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
68,000 
40,000 
Hết hàng
90,000 

Hạt giống tâm hồn

Để Có Một Tâm Hồn Đẹp

68,000 

Lãnh Đạo

Tư Duy Tối Ưu

128,000 
79,000 

SÁCH mới

Bồi Linh - Dưỡng Linh

Đặt Chúa Làm Trung Tâm

20,000 

Sách Các Loại

Chuyện Hay Ý Đẹp

65,000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
64,000 

Sách Các Loại

Dám Nghĩ Lớn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
68,000 
40,000 
Hết hàng
90,000 

Hạt giống tâm hồn

Để Có Một Tâm Hồn Đẹp

68,000 

sản phẩm mới

Được xếp hạng 5.00 5 sao
150,000 
-6%
3,600,000  3,400,000 
165,000 
165,000 
3,400,000 
-6%
3,600,000  3,400,000 
460,000 

sản phẩm

Bồi Linh - Dưỡng Linh

Đặt Chúa Làm Trung Tâm

20,000 

Sách Các Loại

Chuyện Hay Ý Đẹp

65,000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
64,000 

Sách Các Loại

Dám Nghĩ Lớn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
68,000 
40,000 
Hết hàng
90,000 

Hạt giống tâm hồn

Để Có Một Tâm Hồn Đẹp

68,000 

tủ sách khám phá

Bồi Linh - Dưỡng Linh

Đặt Chúa Làm Trung Tâm

20,000 

Sách Các Loại

Chuyện Hay Ý Đẹp

65,000 
Được xếp hạng 4.00 5 sao
64,000 

Sách Các Loại

Dám Nghĩ Lớn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
68,000 
40,000 
Hết hàng
90,000 

Hạt giống tâm hồn

Để Có Một Tâm Hồn Đẹp

68,000 

Huấn Luyện

Phước Âm Yếu Chỉ

15,000 
3,000 
Hết hàng

Kinh thánh tiếng Việt

Kinh Thánh Trọn Bộ Truyền Thống

180,000 

Kinh thánh tiếng Việt

Kinh Thánh Trọn Bộ Bản Dịch Mới

120,000 
Hết hàng

Kinh thánh tiếng Việt

Kinh Thánh Trọn Bộ Truyền Thống

134,000 

Thánh Ca - Biệt thánh ca

Thánh Ca Có Ghi Hợp Âm

140,000 
260,000 

Bồi Linh - Dưỡng Linh

Đặt Chúa Làm Trung Tâm

20,000 

Sách Các Loại

Chuyện Hay Ý Đẹp

65,000 

Sách Các Loại

Dám Nghĩ Lớn

Được xếp hạng 5.00 5 sao
68,000 

Lãnh Đạo

Tư Duy Tối Ưu

128,000 

Sách Các Loại

Cho Là Nhận

46,000 
-17%
30,000  25,000 
-60%
75,000  30,000 

Nghiên Cứu Kinh Thánh

Bốn Con Sinh Vật

50,000 
-50%
50,000  25,000 
-25%
40,000  30,000 
-60%
75,000  30,000 

vật phẩm phụng vụ

Được xếp hạng 5.00 5 sao
150,000 
-6%
3,600,000  3,400,000 
165,000 
165,000 
3,400,000 
-6%
3,600,000  3,400,000 
460,000 

Bánh Tiệc Thánh

Bánh Tiệc Thánh

36,000 

Mâm Tiệc Thánh

Mâm Tiệc Thánh

500,000 
200,000 

Giá đỡ Kinh thánh

Giá Đỡ Kinh Thánh

170,000 

Mâm Tiệc Thánh

Mâm Tiệc Thánh

550,000 

Thùng Dâng Hiến

Hộp Dâng Hiến

300,000 

Thập Tự Giá

Thập Tự Giá

230,000 

Nước - Bột nho tiệc thánh

Si-rô Nho Tiệc Thánh

85,000 

Mâm Tiệc Thánh

Mâm Tiệc Thánh

500,000 
200,000 

Giá đỡ Kinh thánh

Giá Đỡ Kinh Thánh

170,000 

Thập Tự Giá

Thập Tự Giá

230,000 

Mâm Tiệc Thánh

Mâm Tiệc Thánh

550,000 

Thùng Dâng Hiến

Hộp Dâng Hiến

300,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
150,000 

Thùng Dâng Hiến

Hộp Dâng Hiến

200,000 

văn phòng phẩm

Bao Lì Xì

Bao Lì Xì 2017

22,000 

Bao Lì Xì

Bao Lì Xì 2017

22,000 

Bao Lì Xì

Bao Lì Xì 2017

22,000 

Viết Lời Chúa

Bút Kim Loại

53,000 

HÀNG MỚI

Bút Bi Kéo

12,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Bìa Bao Kinh Thánh (bìa lớn)

25,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Bìa Bao Kinh Thánh (bìa nhỏ)

23,000 
Hết hàng

HÀNG MỚI

Sổ Câu Gốc

26,000 

Viết Lời Chúa

Bút Bi

13,000 

Viết Lời Chúa

Bút Lời Chúa

6,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Bìa Bao Kinh Thánh (bìa lớn)

25,000 

Bookmark

Bookmark Giấy

8,000 
60,000 
60,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh và Thánh Ca

45,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh (Loại lớn)

50,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh

50,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh

50,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh

50,000 

Bìa bao Kinh thánh - Thánh ca

Túi Bìa Bao Kinh Thánh

50,000 

hàng trang trí

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Đồng Hồ Lời Chúa

Đồng Hồ Trái Tim

305,000 

Đồng Hồ Lời Chúa

Đồng Hồ Trái Tim

305,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

Treo Móc Khóa Gỗ

120,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

Kinh Thánh Gỗ

165,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

10 Điều Răn

380,000 
Hết hàng
90,000 
200,000 

Tranh ép gỗ

Tranh Ép Gỗ

22,000 
200,000 

Tranh ép gỗ

Tranh Ép Gỗ

22,000 

Tranh ép gỗ

Tranh Ép Gỗ

22,000 

Tranh ép gỗ

Tranh Ép Gỗ

22,000 

HÀNG MỚI

Sơn Mài Lụa

53,000 

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Tranh đá thư pháp

Trứng Đá Thư Pháp

35,000 

Đồng Hồ Lời Chúa

Đồng Hồ Trái Tim

305,000 

Đồng Hồ Lời Chúa

Đồng Hồ Trái Tim

305,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

Treo Móc Khóa Gỗ

120,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

Kinh Thánh Gỗ

165,000 

Gỗ Mỹ Nghệ

10 Điều Răn

380,000 

hàng gia dụng

-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 

Bộ Đũa Lời Chúa

Bộ Đũa Lời Chúa

68,000 
12,000 

Bộ Đũa Lời Chúa

Bộ Đũa Lời Chúa

68,000 

Bộ Đũa Lời Chúa

Bộ Đũa Lời Chúa

68,000 

Bộ Đũa Lời Chúa

Bộ Đũa Lời Chúa

68,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 

Ly - Chén

Chén Lời Chúa

200,000 
-8%

Ly - Chén

LY Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
23,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 
-8%

Ly - Chén

Ly Sứ Câu Gốc

60,000  55,000 

phụ kiện thời trang

-20%
150,000  120,000 

Áo Đơn

Jesus Loves Me

110,000 
110,000 
110,000 
85,000 
110,000 

Áo Đơn

Pray For Vietnam

110,000 

Áo Cơ Đốc

I Love Jesus

120,000 

Cà Vạt - Nơ

Cà Vạt Trơn

75,000 

Cà Vạt - Nơ

Cà Vạt Hàng Ngoại

120,000 

Áo Giáng Sinh

Áo Giáng Sinh Trẻ Em

80,000 

Móc khoá

Móc Khoá

22,000 

Áo Đơn

God Is Love

120,000 

Áo Đơn

Love

120,000 
120,000 

Áo Đơn

Jesus Loves Me

110,000 
110,000 
110,000 
55,000 

Viết - Hộp Viết Lời Chúa

Viết Gỗ Lời Chúa

55,000 

Viết - Hộp Viết Lời Chúa

Viết Gỗ Lời Chúa

55,000 

Viết - Hộp Viết Lời Chúa

Viết Gỗ Lời Chúa

55,000 

Viết - Hộp Viết Lời Chúa

Viết Gỗ Lời Chúa

55,000 

phim & nhạc cơ đốc

Đĩa Nhạc Thánh

Giáng Sinh Tưng Bừng

35,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Vì Sao Chúa Yêu

40,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Ca Vang Lên

60,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Trở Về Trong Tình Yêu

40,000 
40,000 
35,000 
Hết hàng

Đĩa Nhạc Thánh

Hương Nhạc Sao Mơ

35,000 
80,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Giáng Sinh Tưng Bừng

35,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Ca Vang Lên

60,000 
40,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Dâng Chúa Đời Em

50,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Tình Yêu Con Trời

30,000 

Đĩa Đọc Sách - Kinh Thánh

Truyền Giảng & Bồi Linh

23,000 
35,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Giáng Sinh Tưng Bừng

35,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Vì Sao Chúa Yêu

40,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Ca Vang Lên

60,000 

Đĩa Nhạc Thánh

Trở Về Trong Tình Yêu

40,000 
40,000 
35,000 
Hết hàng

Đĩa Nhạc Thánh

Hương Nhạc Sao Mơ

35,000 
80,000 

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Nhà Sách Khám Phá luôn cập nhật những tin tức giá trị cho Cơ Đốc Nhân