Kinh Thánh Tân Ước Bản Dịch Mới

15,000 

Kinh thánh Tân ước bỏ túi
Bìa: mềm xanh
Khổ: 9cm x 13cm
Nhà xuất bản: Tôn Giáo
Mục đích: Phổ biến Lời Chúa & hỗ trợ truyền giáo

0855372860

Tin Nhắn