“Sự khôn ngoan là điều cần nhất; vậy, khá cầu lấy sự khôn ngoan; Hãy dùng hết của con đã được mà mua sự thông sáng.” Châm-ngôn 4:7.

 

MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

 • Giới thiệu và khuyến khích mọi Cơ Đốc nhân đọc Kinh Thánh và sách Cơ Đốc hằng ngày để nâng cao tri thức Kinh Thánh, áp dụng đúng đắn Lời Chúa và phát triển văn hóa đọc sách, phong trào đọc sách Cơ Đốc trong cộng đồng Cơ Đốc nhân.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho các Cơ Đốc nhân trong và ngoài nước truy cập, tiếp cận, mua được những cuốn sách và sản phẩm Cơ Đốc yêu thích.
 • Xuất bản và phát hành các loại sách Cơ Đốc có giá trị nghiên cứu, giáo dục và dưỡng linh.
 • Phát triển và phổ biến các sản phẩm Cơ Đốc trong và ngoài nước.
 • Mở rộng mạng lưới phân phối sách và các sản phẩm Cơ Đốc trong và ngoài nước.
 • Hợp tác và hỗ trợ các tác giả trong và ngoài nước biên tập, xin phép xuất bản, in ấn, phát hành và phân phối sách.
 • Dịch thuật các đầu sách có giá trị, mang tính học thuật từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
 • Hỗ trợ thành lập thư viện sách cho các Hội thánh địa phương, tổ chức Cơ Đốc, trường thần học.
 • Công bố Phúc âm và Lời Chúa qua sách báo và các sản phẩm Cơ Đốc.
 • Xây dựng và phát triển văn hóa đọc Cơ Đốc giữa vòng các Cơ đốc nhân
 • Tạo môi trường học tập để các Cơ Đốc nhân và sinh viên thần học tìm kiếm tài liệu nghiên cứu Lời Chúa, trau dồi tri thức Lời Chúa, đáp ứng nhu cầu đọc Kinh Thánh và sách báo Cơ Đốc làm cho những giá trị của sách ngày càng thấm sâu vào đời sống văn hóa tinh thần, nhằm góp phần tích cực, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng Hội Thánh vững mạnh.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
NHÀ SÁCH KHÁM PHÁ – Lời Chúa là Sức Mạnh

Địa chỉ: 49F Phan Đăng Lưu, P.7, Q. Phú Nhuận, TP.HCM.

Điện thoại: (08)3510.89.69 – Hotline: 0909.895.854 (Liên hệ quản lý: Chị Trâm)

Email: lienlac@nhasachkhampha.com

Website: www.nhasachkhampha.com