Chạm Lòng Con – Vol.5: Thờ Phượng Cha

35,000 

Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thôn

Hoà âm: Lê Tú – Quang Đạt

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Noted: Phí giao hàng:
1. Nội Thành HCM:
Dưới 1kg: 20.000 | Trên 1kg: phí tùy theo trọng lượng.
2. Ngoại thành HCM:
Dưới 1kg: 30.000 | Trên 1kg phí tùy theo trọng lượng.
3. Liên tỉnh:
Dưới 1 kg: 35.000 | Trên 1kg phì tùy theo trọng lượng.

0855372860

Tin Nhắn