Chạm Lòng Con – Vol.5: Thờ Phượng Cha

35,000 

Nhạc và lời: Nguyễn Đình Thôn

Hoà âm: Lê Tú – Quang Đạt

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

0855372860

Tin Nhắn