THẤU HIỂU SỨ MẠNG

190,000 

TÁC GIẢ: STANLEY H. SKRESLET
SỐ TRANG: 297
GIÁ BÌA: 180.000 VNĐ
NHÀ XUẤT BẢN TỐN GIÁO – 2021

Noted: Phí giao hàng:
1. Nội Thành HCM:
Dưới 1kg: 20.000 | Trên 1kg: phí tùy theo trọng lượng.
2. Ngoại thành HCM:
Dưới 1kg: 30.000 | Trên 1kg phí tùy theo trọng lượng.
3. Liên tỉnh:
Dưới 1 kg: 35.000 | Trên 1kg phì tùy theo trọng lượng.

0855372860

Tin Nhắn