Nhà Lãnh Đạo Quần Chúng Xuất Sắc

85,000 

Tác giả: John C. Maxwell

Bìa: Cứng

Nhà xuất bản: Thế Giới

Số trang: 235

Kích thước: 14.5cm x 20.5cm

0855372860

Tin Nhắn