David & Goliath

89,000 

Tác giả: Malcolm Gladwell

Nhà xuất bản: Lao Động – Xã Hội

Số trang: 283

Kích thước: 13cmx20,5cm

0855372860

Tin Nhắn