Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va xin ban phước cho của cải người và nhậm công việc của tay người làm” Phục 33:11.

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Noted: Phí giao hàng:
1. Nội Thành HCM:
Dưới 1kg: 20.000 | Trên 1kg: phí tùy theo trọng lượng.
2. Ngoại thành HCM:
Dưới 1kg: 30.000 | Trên 1kg phí tùy theo trọng lượng.
3. Liên tỉnh:
Dưới 1 kg: 35.000 | Trên 1kg phì tùy theo trọng lượng.
Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn