Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: “Lạy Đức Giê-hô-va xin ban phước cho của cải người và nhậm công việc của tay người làm” Phục 33:11.

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn