Ly Sứ Câu Gốc

50,000 

Câu gốc: Châm-ngôn 10:22
Loại: Ly sứ loại 1
Giá bán: 55.000 VNĐ

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn