Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: Hê-bơ-rơ 11:1
Loại: Ly sứ loại 1, quay màu, viền miệng ly
Giá bán: 55.000 VNĐ

Noted: Phí giao hàng:
1. Nội Thành HCM:
Dưới 1kg: 20.000 | Trên 1kg: phí tùy theo trọng lượng.
2. Ngoại thành HCM:
Dưới 1kg: 30.000 | Trên 1kg phí tùy theo trọng lượng.
3. Liên tỉnh:
Dưới 1 kg: 35.000 | Trên 1kg phì tùy theo trọng lượng.
Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn