Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: Bằng hữu thương mến nhau luôn luôn và anh em sanh ra để giúp đỡ trong lúc hoạn nạn.

Châm-ngôn 17:17

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn