Bìa Bao Kinh Thánh (bìa trung)

26,000 

Màu: đen hoa văn

Khổ: 11,5 x 16,5cm; Giá bán: 20.000 VNĐ (bìa nhỏ)
Khổ: 12 x 18cm; Giá bán: 21.000 VNĐ (bìa trung)
Khổ: 14,5 x 21cm; Giá bán: 23.000 VNĐ (bìa lớn)

0855372860

Tin Nhắn