Bìa Bao Kinh Thánh (11×17 Cm)

28,000 

Màu: các loại

Khổ: 11,5 x 16,5cm; Giá bán: 27.000 VNĐ (Size nhỏ)
Khổ: 12 x 18cm; Giá bán: 28.000 VNĐ (Size trung)
Khổ:14,5 x 21cm; Giá bán: 30.000- 32.000 VNĐ (Size lớn)

Noted: Phí giao hàng:
1. Nội Thành HCM:
Dưới 1kg: 20.000 | Trên 1kg: phí tùy theo trọng lượng.
2. Ngoại thành HCM:
Dưới 1kg: 30.000 | Trên 1kg phí tùy theo trọng lượng.
3. Liên tỉnh:
Dưới 1 kg: 35.000 | Trên 1kg phì tùy theo trọng lượng.

0855372860

Tin Nhắn