Bìa Bao Kinh Thánh (bìa lớn)

27,000 

Màu: nâu
Khổ: 11,5 x 16,5cm; Giá bán: 20.000 VNĐ (bìa nhỏ)
Khổ: 12 x 18cm; Giá bán: 21.000 VNĐ (bìa trung)
Khổ:14,5 x 21cm; Giá bán: 23.000 VNĐ (bìa lớn)

0855372860

Tin Nhắn