Lời Hay Ý Đẹp

Trang: Tác Giả

  • JOHN MAXWELL

    JOHN MAXWELL

    John Maxwell là một chuyên gia trong lĩnh vực lãnh đạo được cả thế giới công nhận. Ông là một diễn giả, nhà tư vấn và là tác giả của cuốn sách bán được hơn 19 triệu bản trên khắp thế giới. Nguồn: johnmaxwell.com Tiến sĩ Maxwell là người sáng lập nên công ty EQUIP và The […]

    Continue Reading...