Lời Hay Ý Đẹp

Trang: Nghe Nhạc

 • GOD OF THIS CITY

  GOD OF THIS CITY

  Youre the God of this city Youre the King of these people Youre the Lord of this nation You are Youre the light in this darkness Youre the hope to the hopeless Youre the peace to the restless You are There is no one like our God There is no one like our God Greater […]

  Continue Reading...
 • NGÀN LỜI CHÚC TÁN

  NGÀN LỜI CHÚC TÁN

  Nguyện chúc tán chúa muôn đời Dâng Chúa hết tâm hồn Thờ tôn thánh danh ngài thôi Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này Thờ tôn danh thánh cha đời đời Bình minh đã đến, một ngày mới trong tay Ngài Chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát Dù thế giới sẽ […]

  Continue Reading...