NGÀN LỜI CHÚC TÁN

Nguyện chúc tán chúa muôn đời
Dâng Chúa hết tâm hồn
Thờ tôn thánh danh ngài thôi
Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này
Thờ tôn danh thánh cha đời đời
Bình minh đã đến, một ngày mới trong tay Ngài
Chính lúc con dâng lên Chúa tiếng hát
Dù thế giới sẽ quay hay trần gian dù gian dối muôn điều
Môi con luôn ca khen khi đêm tối đến gần
Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh Ngài thôi
Ngợi ca chúa mãi không ngừng, hồn linh này
Thờ tôn danh thánh Cha đời đời
Tình Cha bao la, nhân từ Chúa đến suốt đời kìa danh cao sang và lòng cha bao dung
Vì Chúa tốt thay con nguyện luôn ca hát chúc tôn
Kìa hằng ngàn điều mà lòng con chúc tôn Ngài
Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh Ngài thôi
Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này
Thờ tôn danh thánh Cha đời đời hờ hơ hớ hơ hờ.. hớ hớ hơ hơ hờ… hờ hơ hớ hơ hờ hơ… hớ hớ hơ hờ… hớ hớ hơ… hờ hơ hơ hớ hơ hờ hơ
Một hôm đã đến khi lòng con thấy mõi mệt, mọi thứ chấm dứt cuộc đời con đã đến
Hỡi Chúa chính linh hồn con luôn vẫn hát ca
Từ ngàn đời và ngàn đời cho đến muôn đời
Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng Chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh Ngài thôi
Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn danh thánh Cha đời đời
Nguyện chúc tán Chúa muôn đời, dâng chúa hết tâm hồn thờ tôn thánh danh Ngài thôi
Ngợi ca Chúa mãi không ngừng, hồn linh này thờ tôn danh thánh Cha đời đời
Thờ tôn danh thánh Cha đời đời
Thờ tôn danh thánh Cha đời đời

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0855372860

Tin Nhắn