TƯ VẤN MỤC VỤ CÓ CHIẾN LƯỢC

50,000 

Tác giả: Tiến sĩ David G. Benner ( Giáo sư Tâm lý học và tâm linh tại Psychological Studies Institute, Atlanta)

Số trang: 210

Nhà xuất bản Tôn Giáo

Giá bìa: 50.000 VNĐ

0855372860

Tin Nhắn