TRỞ THÀNH NGƯỜI ẢNH HƯỞNG

108,000 

Tác giả: John Maxwell & Jim Dornan

Số trang: 255

Nhà xuất bản: Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

Giá bìa: 108.000 VND.

 

0855372860

Tin Nhắn