ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ-ĐỐC

65,000 

Tên sách: ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CƠ-ĐỐC

Tác Giả: Ajith Fernando

dịch giả: Huệ Anh- Lan Khuê

Giá bìa: 65.000 đ

Nhà xuất  bản: Tôn Giáo

0855372860

Tin Nhắn