Tranh Thêu Chữ Thập

Loại vải: Aida 11CT
Khung: nhựa cứng
Kích thước: 40cm x 50cm

0855372860

Tin Nhắn