Nghệ Thuật Quản lý TIỀN & TÀI SẢN Của Người Do Thái

65,000 

Tác phẩm: Nghệ Thuật Quản Lý Tiền và Tài Sản của Người Do Thái

Soạn giả: Tiến Thành – Bội Bội- Kiến Văn

Số trang: 206

Nhà xuất bản: THANH HÓA

Giá bìa: 65.000 VNĐ

0855372860

Tin Nhắn