Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch phải cẩn thận làm theo Lời Chúa.

Thi-thiên 119:9

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn