Ly Sứ Câu Gốc

65,000 

Câu gốc: Hãy bước đi trong sự yêu thương

Ê-phê-sô 5:21

Chất liệu: ly sứ cao cấp

Kích thước: 7.3cm x 9.7cm

Danh mục: Tag:

0855372860

Tin Nhắn