Lãnh Đạo Là Phục Vụ

45,000 

Tác giả: Ken Blanchard, Bill Hybels, Phil Hodges

Nhà xuất bản: Văn Hoá Thông Tin

Số trang: 180

Kích thước: 13,5 x 21cm

0855372860

Tin Nhắn