Kinh Thánh Tân Ước Song Ngữ Hoa-Việt

75,000 

Phiên bản: Bản truyền thống hiệu đính
Bìa: simili màu đỏ
Ruột: giấy vàng nhạt
Số trang: 619
Khổ: 14.5 x 21cm (Lớn)
Nhà xuất bản: Tôn giáo

0855372860

Tin Nhắn