Kinh Thánh Tân Ước Bản Dịch Mới

Kinh thánh Tân ước bỏ túi
Bìa: simili nâu
Kích cỡ: 9cm x13 cm
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo
Mục đích: Phổ biến Lời Chúa & hỗ trợ truyền giáo

0855372860

Tin Nhắn