KINH THÁNH TRUYỀN THỐNG HIỆU ĐÍNH ( Bìa Da – Mạ Bạc)

545,000 

Kinh Thánh: Phiên Bản Truyền thống 1926 đã hiệu đính

Hình thức: Bìa da – mạ bạc

Xuất Bản: Liên Hiệp Thánh Kinh Hội

ISBN: 978-89-412-9427-3

Printed in Korea

Kích thước: Cỡ Trung (12 * 18 cm)

Giá bìa: 545.000 VNĐ

0855372860

Tin Nhắn