KHỞI ĐẦU ĐÚNG ĐẮN – Tư Duy Thần Học Về Mục Vụ Thanh Thiếu Niên.

250,000 

Tác Phẩm: KHỞI ĐẦU ĐÚNG ĐẮN – Tư Duy Thần Học Về Mục Vụ Thanh Thiếu Niên
Tác Giả: Kenda Creasy Dean, Chap Clark, David Rahn
Số Trang: Tập 1: 376 và Tập 2 306 trang
Giá Bìa: 250.000 VNĐ
Cơ Quan Phát hành: UỶ Ban Thanh Thiếu Niên – Tổng Liên Hội – HTTL Việt Nam
Nhà Xuất Bản Tôn Giáo 2018

Hết hàng

0855372860

Tin Nhắn