Khải Thị Mang Tính Cách Mạng

40,000 

Tác giả: Mục sư Mark Hankins
Dịch giả: Kim Vân & David Tô
Số trang: 222
Khổ: 14.5 x 20.5 cm

0855372860

Tin Nhắn