Karaoke – Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

40,000 

DVD 1 – Bài 1-50
Dung lượng đĩa: 8G
Sáng tác: Nhiều tác giả
Thực hiện: Mục sư Dương Hữu Khiêm, Phạm Đình Tuấn.
Hòa âm: Phạm Đình Tuấn
Biên tập: Mục sư Dương Hữu Khiêm

0855372860

Tin Nhắn