ISRAEL Đã Kiến Tạo Tương Lai Như Thế Nào?

149,000 

Tác phẩm: ISRAEL ĐÃ KIẾN TẠO TƯƠNG LAI NHƯ THẾ NÀO?

Nguyên tác: FUTURE INTELLIGENCE

Tác giả: SHLOMO SHOHAM

Số trang: 320

Nhà xuất bản: Thế Giới

Giá bìa: 149.000 VNĐ

0855372860

Tin Nhắn