DAVID & GOLIATH

109,000 

TÁC GIẢ: MALCOLM GLADWELL

SỐ TRANG: 294

NHÀ XUẤT BẢN: LAO ĐỘNG XÃ HỘI

GIÁ BÌA: 89.000 VNĐ

0855372860

Tin Nhắn