CD Chạm Lòng Con :” Jesus Là Thượng Đế”

30,000 

Vol. 3
Nhạc & lời: Nguyễn Đình Thôn
Hòa âm: Lê Tú
NXB: Tôn Giáo

0855372860

Tin Nhắn