BIỂU TƯỢNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CÁC LOÀI THÚ TRONG KINH THÁNH

150,000 

Tên sách: Biểu tượng của ý nghĩa của các loài thú trong Kinh Thánh

Tác giả: Jean Francois Froger, Jean Pierre Durand

số trang:342

Giá bìa: 150.000 đi

NHà xuất bản Hồng Đức 2016

0855372860

Tin Nhắn