Ai Cũng Giao Tiếp Nhưng Mấy Người Kết Nối

89,000 

Tác giả: John C. Maxwell
Nhà Xuất Bản: Lao Động – Xã Hội
Khổ: 13cm x 20.5cmk
Số trang: 347

0855372860

Tin Nhắn