Lời Hay Ý Đẹp

Tìm Kiếm Ánh Sáng

35,000 ₫

Product Description

“Tìm Kiếm Ánh Sáng” ( Câu chuyện Kinh Thánh Cựu Ước) không phải là loại sách chú giải Kinh Thánh. Những câu chuyện Kinh Thánh đề cập trong quyển sách này được tác giả viết giống như tiểu thuyết. Những lời giải thích theo sau những câu chuyện ấy không phải là lời giải thích của chuyên gia Kinh Thánh mà là ý kiến và những lời làm chứng chân thật của một tín đồ.

Hy vọng quyển sách này, quý đọc giả sẽ quan tâm đến việc đọc Kinh Thánh và bắt đầu thiết lập một mối thông công với Ngài, đồng thời cố gắng khám phá ý muốn và những kế hoạch tuyệt vời của Ngài dành cho mỗi đòi sống chúng ta.

Mục lục:

 1. Lời mở đầu
 2. Sự sáng tạo trời đất
 3. A-đam và Ê-va
 4. Ca-in và A-bên
 5. Chiếc tàu của Nô-ê
 6. Tháp Ba-bên
 7. Lót và hai con gái ông
 8. Đức tin của Áp-ra-ham
 9. Câu chuyện của Giô-sép
 10. Mười điều răn
 11. Luật pháp
 12. Sam-sôn siêu phàm
 13. Câu chuyện đẹp – Ru-tơ ký
 14. Gióp ký – quyển sách về sự thương khó
 15. Thi – thiên và Vua Đa-vít
 16. Châm ngôn
 17. Tiên tri
 18. Chương cuối cùng

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Tìm Kiếm Ánh Sáng”