Lời Hay Ý Đẹp

Hướng Đi Cho Cuộc Đời

20,000 ₫

Tác giả: Mục sư Nguyễn Văn Huệ

Nhà xuất bản: Đồng Nai

Số trang: 151

Kích thước: 14 x 20cm

Product Description

Mục sư Nguyễn Văn Huệ muốn đem chúng ta đến sự hiểu biết về Đức Chúa Trời. Là Đấng Toạ Hoá, là Đấng mà mỗi chúng ta cần phải biết, phải tôn thờ. Đức Chúa Trời là Đấng cầm quyền sự chết và sự sống của loài người. Vì vậy chúng ta cần nhận biết Ngài không những chỉ là Đấng Tạo Hoá, nhưng là Đấng có thể ban sự bình an, phước hạnh, bảo vệ hạnh phúc gia đình, giúp cho cuộc sống chúng ta có ý nghĩa, có mục đích rõ ràng. Tác giả ao ước qua những trang sách nầy, mọi người điều có thể biết chắc Chúa Jesus yêu bạn và muốn bạn trở nên con cái Ngài. – Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Tấn Dương (Chủ tịch liên hữu Tin Lành Báp-tít Việt Nam tại Hoa Kỳ)

Mục Lục:

 1. Chương 1: Người Việt cần biết
 2. Chương 2: Đức Chúa Trời có thật
 3. Chương 3: Đức Chúa Trời thực hữu
 4. Chương 4: Khái niệm ” Ông Trời”
 5. Chương 5: Hiện thân của Đức Chúa Trời
 6. Chương 6: Người biến đổi thế giới
 7. Chương 7: Đường đi và chân lý
 8. Chương 8: Địa ngục hay thiên đàng
 9. Chương 9: Đường rộng hay đường hẹp
 10. Chương 10: Từ tin dữ đến Tin Lành
 11. Chương 11: Khi bạn tin nhận Chúa
 12. Chương 12: Bạn chọn hướng đi nào?

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Hướng Đi Cho Cuộc Đời”