Lời Hay Ý Đẹp

Cẩm Nang Dành Cho Người Truyền Giảng Tin Lành

20,000 ₫

Số trang: 96

Kích thước 14 x 20cm

Category: .

Product Description

Sổ tay hướng dẫn dành cho những người làm chứng cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, để có thể làm chứng hiệu quả, và giải đáp những câu hỏi thường hay gặp nhất của những người hư mất.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Cẩm Nang Dành Cho Người Truyền Giảng Tin Lành”