Lời Hay Ý Đẹp

Các Tôn Giáo Trên Thế Giới

108,000 ₫

Tác giả: Lewis M.Hopfe và Mark R.Woodward

Nhà xuất bản: Thời Đại

Số trang: 598

Kích thước: 13.5x21cm

Out of stock

Product Description

Khi có xã hội loài người, tôn giáo đã xuất hiện. Có học giả còn cho rằng: ” Có người là có tôn giáo”. Từ đó đến nay, tôn giáo luôn là một đề tài rất phong phú, phức tạp và vô cùng hấp dẫn. Những sách nghiên cứu về tôn giáo đã được xuất bản với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhưng sách viết về các tôn giáo được đặt cạnh nhau trong sự hình thành và phát triển, sự giống nhau và khác nhau, sự ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đối với nhân loại… không nhiều. Loại sách này xuất bản ở Việt Nam càng hiếm hơn.

Các tôn giáo trên thế giới do các tác giả Lewis M.Hopfe và Mark R.Woodward, bằng quan điểm duy vật lịch sử, đã vẻ ra bức tranh toàn cảnh các tôn giáo trên thế giới hiện đại trong sự vận động khôn lường của các tôn giáo với nhau nói riêng và với thế giới nói chung.

MỤC LỤC

Các tôn giáo cơ sở

 • Chương 1: Những đặc tính của các tôn giáo cơ sở
 • Chương 2: Các tôn giáo bản địa châu Mỹ
 • Chương 3: Các tôn giáo Châu Phi

Các tôn giáo gốc Ấn Độ

 • Chương 4: Ấn giáo
 • Chương 5: Kỳ na giáo
 • Chương 6: Phật giáo
 • Chương 7: Đạo Sikh

Các tôn giáo khởi nguyên ở Trung Quốc và Nhật Bản

 • Chương 8: Các tôn giáo ở Trung Quốc
 • Chương 9: Thần đạo

Các tôn giáo phát triển từ Trung Đông

 • Chương 10: Bái hoả giáo
 • Chương 11: Do thái giáo
 • Chương 12: Ki-tô giáo
 • Chương 13: Hồi giáo
 • Chương 14: Bahai’i giáo

………………………….

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Các Tôn Giáo Trên Thế Giới”