Lời Hay Ý Đẹp

Thần Học (Tin Lành)

250,000 ₫

Tác giả: Mục sư Trần Thái Sơn

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 1010

Kích thước: 16 x 24cm

Category: .

Product Description

Quyển sách này được viết dựa vào Bộ sách Thần Đạo Học của Giáo sĩ J. D. Olsen. Nay tôi xin soạn lại những lẽ đạo căn bản dùng cho Hội Thánh ngày nay.

Đây là tấm lòng người đi sau học đòi người đi trước, gọi là nhớ ơn người đã có công khó với hội thánh Việt Nam, hầu công khó đó không bị mai một. Hi vọng thế hệ kế tiếp nhờ vậy mà đứng vững để phục vụ Chúa.

Gởi người hầu việc Chúa mai sau,

Những năm gần đây, Hội Thánh chung có nhiều biến động, tôi viết bộ sách này để mong người hầu việc Chúa có thể giữ được Thần học nền tảng và kỷ cương Hội thánh đã có, hoặc mai sau còn có tài liệu để những thế hệ sắp tới biết được Hội thánh ngày xưa là thế. Muốn thật hết lòng. MS. Trần Thái Sơn.

MỤC LỤC:

CHƯƠNG I

Thần đạo học

Tổng luận về thần học

Nguồn gốc thần học

CHƯƠNG II

Kinh thánh

CHƯƠNG III

Luận về Đức Chúa Trời thực hữu

Những hiểu biết về Đức Chúa Trời

CHƯƠNG IV

Chúa Giê-xu Christ

Chúa Giê-xu là ai?

Chúa Giê-xu Christ có hai tánh

Công tác của Chúa Giê-xu

Chúa Giê-xu xuống âm phủ

Chúa Giê-xu sống lại

Chúa Giê-xu thăng thiên

Chúa Giê-xu tái lâm

Cảnh trạng Chúa Giê-xu Christ tái lâm

CHƯƠNG V

Đức Thánh Linh

CHƯƠNG VI

Con người

CHƯƠNG VII

Cơ đốc nhân

Truyền giảng tại nhà thờ

Mạng lịnh gây dựng Hội Thánh

Giáo lý căn bản

CHƯƠNG III

Hội thánh

CHƯƠNG IX

Bản ngã

CHƯƠNG X

Thiên sứ

CHƯƠNG XI

Ma quỉ

CHƯƠNG XII

Tội lỗi

CHƯƠNG XIII

Thiên đàng

CHƯƠNG IV

Địa ngục

 

 

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Thần Học (Tin Lành)”