Lời Hay Ý Đẹp

Thần Học Chuộc Tội

46,000 ₫

Tác giả: Ts E.W.Kenyon Số trang: 254 Kích thước: 14,5 x 20,5cm

Category: .

Product Description

Cuốn sách Thần Học Cứu Chuộc được viết để hướng dẫn Cơ Đốc Nhân bước vào mối thông công sâu nhiệm hơn với Chúa Jesus. Những lẽ thật sâu nhiệm này được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu. Cuốn sách nghiên cứu Kinh Thánh này sẽ thách thức bạn khi bắt đầu nhìn thấy bạn là ai trong Chúa Cứu Thế, những gì mà Ngài đã làm cho bạn, và vị trí của bạn trước mặt Cha. Đây là cuốn sách dành cho nhóm học Kinh Thánh và cho cá nhân. Dù tác giả, tiến sĩ E.W.Kenyon đã được gọi về với Chúa năm 1948, và các sách vở của ông vẫn tiếp tục mang lại phước lành cho vô số người trên khắp thế giới. “Dầu người chết nhưng vẫn nói…”

MỤC LỤC

 1. Lời toàn vẹn của Đức Chúa Trời
 2. Lời Chúa đem đến chiến thắng
 3. Hành động theo lời Đức Chúa Trời
 4. Điều Hội Thánh đã không thấy được
 5. Lời Chúa sống động trong chúng ta
 6. Thực tế của sự cứu chuộc
 7. Lời công bố đức tin
 8. Luật thịnh vượng
 9. Tâm trí đổi mới
 10. Ba sự đắc thắng của Chúa Jesus đối với Satan
 11. Lời cầu nguyện bởi đức tin
 12. Luật sự sống khác với luật sự chết
 13. Những khả năng chưa dùng tới
 14. Tại sao không cần phải cầu xin đức tin
 15. Khải thị theo Phao-lô
 16. Khải thị của Chúa về Chúa Jesus theo Phao-lô
 17. Giữ vững lời công bố
 18. Con người siêu nhiên
 19. Lời công bố của Chúa Jesus
 20. Satan: kẻ thù đã bị thất bại
 21. Chúa Jesus không cần chịu khổ lần nữa
 22. Tình yêu tràn trề
 23. Vững lập trong lời Chúa Trời
 24. Người ẩn dấu trong lòng
 25. Nghiên cứu về sách công vụ

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Thần Học Chuộc Tội”