Lời Hay Ý Đẹp

Chiến Lược Truyền Giáo Của Đấng Christ

30,000 ₫ 25,000 ₫

Tác giả: Robert E. Coleman

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang:122

Kích thước: 15×23 cm

Product Description

Trình bày những nghiên cứu thấu đáo các kỹ thuật Phúc Âm, bày tỏ mục đích trong chức vụ của Đấng Christ và chiến lược của Ngài để thực thi điều đó. Robert E. Coleman nhắm vào những nguyên tắc hàm ý bên trong quyết định cách nhất quán những hành động của Chúa Giê-xu trong bất kỳ tình huống nào. Bằng cách học theo phương cách của Ngài, bạn được trang bị để đáp ứng những nhu cầu cụ thể của những ai Đức Chúa Trời mang đến cho cuộc đời bạn. Ấn bản này kèm theo phần hướng dẫn nghiên cứu do Roy Fish biên soạn, trong đó chứa đựng mười ba bài học để áp dụng những nguyên tắc của đấng Christ cho việc truyền giáo. Với sự hỗ trợ của Chiến Lượt Truyên Giáo của Đấng Christ, bạn có thể chắc chắn phương hướng hành động của mình phù hợp với kế hoạch tổng thể của Đức Chúa Trời cho Đại Mạng Lệnh. Bất cứ Cơ-đốc nhân nào đang cố gắng bước theo và làm chứng cho Đức Chúa Giê-xu Christ nên đọc quyển sách quan trọng và hữu ích này.

MỤC LỤC

Chương 1: Sự tuyển chọn

Chương 2: Sự gắn bó

Chương 3: Sự tận hiến

Chương 4: Sự chuyển giao

Chương 5: Sự gương mẫu

Chương 6: Sự sai đi

Chương 7: Sự giám sát

Chương 8: Sự tái sinh

……………………..

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Chiến Lược Truyền Giáo Của Đấng Christ”