Lời Hay Ý Đẹp

Cẩm Nang Sinh Hoạt Câu Lạc Bộ, Đội Nhóm

35,000 ₫

Tác giả: Huỳnh Toàn – Quốc Trương

Nhà xuất bản: Trẻ

Số trang: 146

Kích thước: 13 x 19cm

Product Description

Hy vọng quyển sách này thật sự là quyển cẩm nan cần thiết cùng đồng hành với các cán bộ Đoàn, Hội, phụ trách Đội và các tổ chức đoàn thể khác khi xây dựng và phát triển câu lạc bộ, đội nhóm của mình.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Cẩm Nang Sinh Hoạt Câu Lạc Bộ, Đội Nhóm”