Lời Hay Ý Đẹp

3
4

Người Nữ Của Đức Chúa Trời

32,000 ₫

Tác giả: Audrey Bowie

Số trang: 140

Kích thước: 14 x 20,5cm

Mô tả sản phẩm

Quyển “Người Nữ Của Đức Chúa Trời” thúc đẩy người nữ:

  • Chấp nhận hoàn cảnh và vai trò của họ trong gia đình, Hội Thánh và cộng động
  • Nhận biết sự độc nhất của họ trong sự sáng tạo và sự toàn vẹn của họ trong Đấng Christ
  • Tham gia vào vai trò lãnh đạo với sự tự tin, xác quyết và tình yêu thương
  • Bày tỏ Chúa Jesus Christ để mọi người biết đến Ngài!

Mục Lục:

  1. Phần một: Người Nữ của Đức Chúa Trời trong đời sống độc thân
  2. Người nữ của Đức Chúa Trời trong gia đình và trong vai trò làm mẹ

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Người Nữ Của Đức Chúa Trời”