Lời Hay Ý Đẹp

Thư Tín Ga-la-ti và Rô-ma

45,000 ₫

Số trang: 252

Kích thước: 17 x 30cm

Product Description

Mục Lục:

  • Phần một: Giới thiệu thư Galati và sự biện luận về mặt lịch sử
  • Phần hai: Sự biện luận về mặt thần học và mặt đạo đức của thư Galati
  • Phần ba: Giới thiệu thư Rô-ma và các giáo lý về tội lỗi sự xưng nghĩa, sự nên thánh
  • Phần bốn: Những biến cố của thời kỳ cuối cùng. Nếp sống cơ đốc và kế hoạch của Phao-lô

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Thư Tín Ga-la-ti và Rô-ma”