Lời Hay Ý Đẹp

Kinh Thánh Lược Thảo

35,000 ₫

Số trang: 196

Kích thước: 14 x 20.5 cm

Product Description

Khi đọc Kinh Thánh, một trong những vấn đề mà chúng ta thường gặp là Kinh Thánh không trình bày mọi điều một cách có hệ thống, để giúp chúng ta biết Chúa và mục đích của Ngài cho đời sống chúng ta. Ví dụ, sách Sáng Thế Ký không cho chúng ta sự giải thích trọn vẹn về Đức Chúa Trời là ai và cách Ngài liên hệ với con người như thế nào.

Do đó, việc nghiên cứu Kinh Thánh theo một cách nào đó để tìm ra những sự dạy dỗ liên hệ đến một chủ đề cụ thể là rất hữu ích. Sự nghiên cứu như vậy gọi  là Thần Học có Hệ Thống. Trong khoá học này, chúng ta sẽ đi theo một chương trình như vậy khi nghiên cứu cả Kinh Thánh để học biết những điều Kinh Thánh dạy về Đức Chúa Trời, sự sáng tạo, và cách Chúa liên hệ với tạo vật của Ngài. Sau đó, những điều này sẽ thành nền tảng cho đức tin và cách sống của chúng ta.

Khoá học này bao gồm sự khảo sát ngắn về 66 sách trong Kinh Thánh. Những trang sách trong Kinh Thánh được chia làm 8 nhóm. Khi bạn học khoá học này, hãy đọc cẩn thận từng bài, và cố gắng trả lời hết tất cả những câu hỏi ổn tập ở cuối mỗi bài học.

MỤC LỤC

 • Bài 1: Ngũ kinh phần 1
 • Bài 2: Ngũ kinh phần 2
 • Bài 3: Các sách về lịch sử, chinh phục và định cư
 • Bài 4: Thời kỳ của các Vua
 • Bài 5: Các sách về lịch sử – từ Ê-xơ-ra đến Ê-xơ-tê
 • Bài 6: Sự khôn ngoan của người Hê-bơ-rơ và các sách Thi-ca
 • Bài 7: Các sách tiên tri – phần 1
 • Bài 8: Các sách tiên tri – phần 2
 • Bài 9: Từ Ma-thi-ơ đến Công-vụ
 • Bài 10: Từ Rô-ma đến Phi-le-môn
 • Bài 11: Từ Hê-bơ-rơ đến Khải Huyền

………………………

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Kinh Thánh Lược Thảo”