Lời Hay Ý Đẹp

Cựu Ước và Tân Ước Giản Lược

125,000 ₫

Tác giả: Huang Sabin

Nhà xuất bản: Tôn Giáo

Số trang: 509

Kích thước: 14.8 x21cm

Out of stock

Product Description

Không thể sử dụng những thông tin mà chúng ta nhớ không nổi

Không nhớ nổi vì thông tin chưa được hệ thống

Chưa hệ thống được vì chưa hiểu những thông tin.

Thường chúng ta quên hoặc không dùng đến nhiều bài học quý báu trong Kinh Thánh chỉ vì có vô số thông tin và những dữ kiện khác tràn lan chồng chất. Đa số chúng ta không có “bộ óc dạng máy vi tính” để ghi và thu nhận toàn bộ nội dung hết sức phong phú của Kinh Thánh. Cho dù chúng ta có nhớ hết chăn nữa, chúng ta vẫn cần thời gian để phát huy một phương cách nào đó giúp chúng ta nhớ lại ngay lập tức một thông tin đúng lúc chúng ta cần sử dụng.

Quyển sách này giúp bạn ba cách để tìm lại những thông tin trong Kinh Thánh:

– Cách 1: Sách này có 66 lược đồ của 66 sách trong Kinh Thánh. Các lược đồ này giúp bạn định vị vô số thông tin trong Kinh Thánh.

– Cách 2: Sách này có 66 chìa khoá để bạn hiểu các sách trong Kinh Thánh, với lời lẽ ngắn gọn giúp bạn dễ nhớ

– Cách 3: Danh mục (ở cuối sách). Danh mục này chỉ dẫn chúng ta nên đọc sách nào trong Kinh Thánh khi gặp phải một  tình huống nào đó. Thiếu Danh Mục này, bạn có thể quên rằng trong ” Tủ thuốc Kinh Thánh” bạn có những thứ “Thuốc thuộc linh” nào. Nhờ thường xuyên ôn lại Danh Mục này, bạn sẽ nhớ lại là cần vận dụng bài học nào trong Kinh Thánh để xử lý những vấn đề hằng ngày trong cuộc sống.

Với ba cách trên bạn sẽ nhận thấy rằng Kinh Thánh đúng là: Dễ Học, Dễ Hiểu, Dễ Thực Hành.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Cựu Ước và Tân Ước Giản Lược”