Lời Hay Ý Đẹp

Người Lãnh Đạo Biết Nhìn Nhận

38,000 ₫

Tác giả: Xuân Thu
Nhà xuất bản: Thời Đại

Sách dày: 130 trang

Product Description

Người Lãnh Đạo Biết Nhìn Nhận tập trung vào mối tương giao với Chúa, vào khải tượng, vào bản chất của sự kêu gọi làm người phục vụ. Cuốn sách là một tiếng nói mạnh mẽ, cương quyết giúp người lãnh đạo thuộc linh tự tra xét và tự điều chỉnh mình trong chức vụ. Một tiếng nói đúng lúc trong bối cảnh hội thánh và xã hội ngày nay.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Người Lãnh Đạo Biết Nhìn Nhận”