Lời Hay Ý Đẹp

Sống Theo Đúng Mục Đích

42,000 ₫

Tác giả: Rick Warren

Nhà xuất bản: Tôn giáo

Số trang: 398

Kích thước: 14×20 cm

Product Description

Đây không chỉ là một cuốn sách, nó là một loạt bài học cho hành trình tâm linh trong 40 ngày, nhằm giúp bạn khám phá lời đáp cho câu hỏi quan trong nhất của cuộc sống. Tôi có mặt trên đất để làm gì? Đến cuối cuộc hành trình này, bạn sẽ biết được mục đích của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn và sẽ hiểu được một bức tranh lớn – mọi mảnh nhỏ trong cuộc đời ráp lại với nhau như thế nào. Cách nhìn này sẽ giúp bạn bớt căng thẳng, đơn giản hoá quyết định của bạn, khiến bạn thoả lòng hơn, và, điều quan trọng nhất là chuẩn bị bạn cho cõi đời đời.

MỤC LỤC

Tôi có mặt trên đời để làm gì?

Mục đích #1:

  • Bạn được tạo dựng vì sự vui thoả của Đức Chúa Trời

Mục đích #2

  • Bạn được tạo dựng cho gia đình của Đức Chúa Trời

Mục đích #3

  • Bạn được tạo dựng để trở nên giống Chúa Cứu Thế

Mục đích #4

  •  Bạn được tạo dựng để phục vụ Đức Chúa Trời

Mục đích #5

  • Bạn được tạo dựng cho một sứ mệnh

…………………

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Sống Theo Đúng Mục Đích”