Lời Hay Ý Đẹp

Nghị Ước Thư

300,000 ₫

NXB: Phương Đông

Product Description

SACH MOI: Xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả quyển NGHỊ ƯỚC THƯ (The Book of Concord), là tập hợp những tài liệu thành văn biểu tượng của Hội Thánh Ki-tô toàn cầu và được công nhận như là những tuyên tín của Phong Trào Cải Chánh Lutheran. Đây là một tài liệu mang nặng nội dung triết lý thần học sâu nghiêm và tính chất tranh luận gay gắt về những quy luật nền tảng định đoạt của đức tin Ki-tô giáo. Quyển sách này dành cho các nhà nghiên cứu và sinh viên thần học.

Đánh Giá

Chưa được đánh giá.

Bạn là người đầu tiên Đánh Giá “Nghị Ước Thư”